Öğretmen Maaşı

Uzman Öğretmen Ek Tazminat Farkı Hesaplama

ÜNVAN
DÖNEM
Derece Kademe
 

Milli Eğitim Bakanlığı’nda uzman öğretmen ya da baş öğretmenlerin maaşlarına eklenecek ilave zam hesaplama ile hangi derece ve kademedeki öğretmenin maaş farkını öğrenebilirsiniz.

Uzman ve baş öğretmenlerin maaş farkları hesaplanırken; o dönemin memur aylık katsayısı ve en yüksek devlet memuru aylıkları esas alınır.

Uzman Öğretmenlere;

    • 1-2 derecelerden aylık alanlar………: En yüksek devlet memuru aylığının % 20’si oranında

 

  • Diğer derecelerden aylık alanlar…….: En yüksek devlet memuru aylığının % 15’i oranında ilave fark verilir.

1 ve 2. derecedeki uzman öğretmenler diğer derece ve kademedeki öğretmenlerden daha fazla maaş farkı alırlar.

Gelin 2018 ocak ayında bir uzman öğretmenin maaşına ne kadar eklendiğini bir örnek ile hesaplayalım. Öğretmenimiz 2. derecede bir öğretmen olsun. 2018 ocak-temmuz aylık katsayısı; 0.108550 dır.

  • En Yüksek Devlet Memuru Aylığı= 9500 x 0.108550 =1031.225 TL
  • 1031.225x 0. 20= 206.2 TL maaş farkı alırlar.

Baş Öğretmenlere:

    • 1-2 derecelerden aylık alanlar………: En yüksek devlet memuru aylığının % 40‘ı oranında

 

  • Diğer derecelerden aylık alanlar…….: En yüksek devlet memuru aylığının % 30‘u oranında

ilave fark verilir.

ÖĞRETMEN MAAŞINIZI BURADAN HESAPLAYIN

Kimler Neler Demiş?