Öğretmen Maaşı

Öğretmen Maaşı Hesaplama

2020 yılı ocak ve temmuz ayları memur maaş katsayılarına göre öğretmenlerin maaş hesaplamasını yapabilirsiniz.

Öğretmen Maaşı Hesaplamasında Kullanılan Gelir Kalemleri

Maaş Ayı
Göreve Başlama
Derece Kademe
Vergi Dilimi
Kıdem Yılı
Eş Durumu
0-6 Yaş Çocuk SayISI
6 Yaş + Çocuk SayISI
Sendika Üyeliği
İlksan Üyeliği
Uzman Öğretmenlik
Alan (Meslekçiler)
Dil Tazminatı

Öncelikle her yılın ocak ve temmuz aylarında bazı katsayılar yayınlanır. Bunlar aylık katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısıdır. İşte öğretmen maaşı hesaplanırken memur maaşı katsayılarına göre yapılır.

Öğretmen Maaşı Nasıl Hesaplanır? Memur Maaşı Katsayıları Nelerdir?

Öğretmen Maaşı hesaplama yapılırken brüt maaştan ( aylık maaşta esas alınan gelirlerin toplamı) giderlerin yani maaştan yapılan kesintiler çıkarılarak net maaşa ulaşılır. Gelelim öğretmen maaşı nasıl hesaplanır, öğretmen maaşında hangi tazminatlar vardır, ek gösterge, taban aylık, ek gösterge aylığı nedir, gösterge rakamı nedir, kıdem aylığı nasıl hesaplanır, dil tazminatı, meslekçi tazminatı, öğretmen ek ödeme nasıl bulunur, en yüksek devlet memuru maaşı gibi birçok kavramı beraber inceleyelim.

Öğretmen Maaş Gelirleri

Gösterge Aylığı = Gösterge Rakamı x Aylık Katsayı

Gösterge rakamında her derece ve kademe için aşağıdaki listeden bakabilirsiniz;

ogretmen-gosterge-tablosu
Öğretmenlerin Gösterge Tablosu

2-Taban Aylığı :1.000 gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarı ifade etmektedir.

Taban Aylığı=1000xTaban Aylık Katsayısı

Örneğin 2016 için: 1000 x 1,4598= 1459,8 tl

3-Kıdem Aylığı: Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 olarak belirlenmiştir. 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olmak hesaplanır.

Kıdem Aylığı=Hizmet Yılı x 20 x Aylık Katsayı

2016 için 10 sene hizmeti olan bir öğretmenin kıdem aylığı: 10 x 20 x 0,093259=18,65 tl

4-Ek Gösterge Aylığı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktarı ifade etmektedir. 1995/4625 sayılı Danıştay kararı gereğince, kazanılmış hak aylığına esas dereceler ek gösterge aylığının hesaplamasında kullanılmaktadır.

Ek Gösterge Aylığı=Ek Gösterge Rakamı x Aylık Katsayı

4 üncü dereceli bir kadroda görev yapmakta olan Öğretmenin ek gösterge aylığı: Aşağıdaki gibidir;

Ek Gösterge Aylığı=Ek Gösterge Rakamı x Aylık Katsayı

 1. derece: 3000
 2. derece: 2200
 3. derece: 1600
 4. derece: 1100
 5. derece: 900
 6. derece: 800
 7. derece: 500
 8. derece: 450
 9. derecede olan öğretmenler ek gösterge aylığı alamazlar, yani ek gösterge çarpanları 0 dır.

5-Yan Ödeme: Yan ödeme tüm memurlar için standarttır. Hesabı da;

Yan Ödeme=yan ödeme katsayısı x 750

0,029574 x 750=standart tüm derece kademe için

6- Öğretmenler için Özel Hizmet Tazminatı Hesaplama:

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı göstergesi= 1500+8000=9.500 olarak alınır.

En yüksek Devlet Memuru Aylığı =0,093259 x 9500 (standart)

Yukarıdaki çarpımın sonucunda elde edilen sonuç öğretmenin derecesine göre aşağıdaki yüzdelikle tekrar çarpılır.

1-2 derece öğretmenler = %120,56

3-4 derece öğretmenler =% 115,56 

5-6-7-8-9.derece öğretmenler = %105,56

Özel hizmet tazminatı (eğitim öğretim tazminatı)=en yük.dev.mem.aylığı x aylık katsayı x %unvan katsayısı yüzdesi

7- Öğretmenler için Ek Ödeme Hesaplama:

375 sayılı KHK’nın Ek 9. maddesi hükmü uyarınca verilmektedir.

Öğretmenin ek ödeme oranı % 65’ tir.

Bu ise 9500 x Maaş Katsayısı x 0.65 şeklinde hesaplanır.

8- Aile Yardımı: Çalışmayan eş ve çocuklar için verilir.

Çalışmayan eş için aylık katsayı 2134 x aylık katsayı

6 yaş altı  her çocuk için  500 x aylık katsayı

6 yaş üstü  her çocuk için  250 x aylık katsayı

9- Dil Tazminatı: Yabancı dil bilen ve bunu gireceği sınavla belgeleyen memura verilir.

Yabancı Dil Tazminatı=Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi x Aylık Katsayı sonucu kadar ek tazminat alır;

  • A Düzeyi Dil bilen memur (96-100) arası=1200 x Aylık Katsayı
  • A Düzeyi Dil bilen memur (90-95) arası=900 x Aylık Katsayı
  • B Düzeyi Dil bilen memur (80-89) arası=600 x Aylık Katsayı
 • C Düzeyi Dil bilen memur (70-79) arası=600 x Aylık Katsayı

10- Meslekçi öğretmenlere verilen Teknik Öğretmen Tazminatı Nasıl Hesaplanır:

En yüksek devlet memuru aylığı ile alana göre bir ek tazminat alınır:

Örneğin elektrik-elektronik öğretmeni veya makine teknolojisi öğretmeni için teknik öğretmen tazminatını hesaplayalım:

En yüksek devlet memuru aylığı yani 9500 x aylık katsayı x %12

Alanlara göre ek tazminat oranları ise şu şekildedir;

teknik-ogretmen-tazminat-oranlari-2
Teknik Öğretmen Tazminat Oranları

11-Öğretmenler için uzman öğretmenlik tazminatı hesaplama

Uzman öğretmenlik tazminatı şu şekilde hesaplanır;

Uzman öğretmenlik tazminatı (1 ve 2. derecede olanlar)= 9500 x aylık katsayısı x 0.2

Uzman öğretmenlik tazminatı (3 – 9. derecede olanlar)= aylık katsayısı x aylık katsayısı x 0.15

Öğretmen Maaşından Yapılan Kesintiler

Burada 1 Ekim 2008’den önce memur olanlar için yapılan kesintiler şunlardır, burada derece ve kademeye göre kesinti miktarları değişir. Yapılan kesintileri özetlersek;

  • Emekli sandığı kisi kesintisi,
  • Emekli sandığı kurum kesintisi,
 • Genel sağlık sigortası kesintisi

1 Ekim 2008’den sonra memur olan öğretmenlerin ise kesinti kalemleri farklıdır;

  • Kişi malulluk yaşlılık ölüm sigortası,
  • Kurum malulluk yaşlılık ölüm sigortası,
  • Genel sağlık sigortası kişi kesintisi
 • Genel sağlık sigortası kurum kesintisi

Sendika üyeliği olan öğretmenlerimizin maaşlarından Sendika kesintisi şu şekilde hesaplanır;

Öğretmen maaşındaki tüm gelirlerin binde 5 oranında sendika kesintisi yapılır.

Ayrıca öğretmenlerimizin maaşlarından gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Tüm bu bilgilerin ışığında bir öğretmenin maaşı gelirlerinden giderlerinin çıkarılmasıyla net maaşı ortaya çıkar. Aşağıdan öğretmen maaşlarıyla ilgili soru sorabilir ve yorum yapabilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating

4 Yorum
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Erdoğan
1 yıl önce

3/3 ten 2/1 e derece yükselmesi olan öğretmen maaşı ne kadar artar?

h.bekir
1 yıl önce

öğretmenin ham maaşı ne kadar? ek ödemeler olmadan maaşı?

Sena hoca
3 yıl önce

4/1 ine düşünce öğretmen maaşı ne kadar artar acaba?

Mustafa hoca
3 yıl önce
Reply to  Sena hoca

4/1 ine düşen bir öğretmenin ek gösterge aylığı ve özel hizmet tazminati, bunlarda yaklaşık 90-100 tl civarıdır